krini.se

 

7,5 månad

Pappa Timmy (10 år) i mitten med sina söner Rio (8mån.) till vänster och Kevin (7,5 mån.) till höger

5,5 månad

5 månader

5 månader

Kevin 5 månader och Rio 5,5 månad

4,5 månad

4 månader

 

9 veckor

 

11 veckor

3 månader

3,5 månad

 

4,5 vecka