krini.se


8 månader

Pappa Timmy (10 år) i mitten med sönerna Rio (8 mån.) till vänster och Kevin (7,5 mån.) till höger

6 månader

Rio 5,5 månad och Kevin 5 månader

5,5 månad

5 månader


4,5 månad

4 månader

3,5 månad

11 veckor

3 månader


5 veckor


6,5 vecka